រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ

Kratie Administration

រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ

Kratie Administration

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


(ENG) លោក យាយ ម៉ៅ រមណីយដ្ឋានភ្នំបូកគោ

ដោយ SokMeanចំនួនទស្សនា (22)
Exchange Rate
រូបិយប័ណ្ណឯកតាទិញ
USA DollarUSD/KHR14068
Australian DollarAUD/KHR12838
Canadian DollarCAD/KHR13100
Switzerland FrancCHF/KHR14161
Off-shore CNYCNH/KHR1591
China YuanCNY/KHR1591
European EuroEUR/KHR14626
British PoundGBP/KHR15163
Hong Kong DollarHKD/KHR1521
Indonesian RupiahIDR/KHR1000287

PHNOM PENH WEATHER

ព័ត៌មានជាប់ទាក់ទង

Road 1, In front of old bridge Battambang

Email : info@kampot.gov.kh

Phone Number : (+855)33 932 894

© 2019

All Rights Reserved by Kratie Administration

Last update : 4 months ago