រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ

Kratie Administration

រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ

Kratie Administration
 • រដ្ឋបាលក្រុងក្រចះ
  • ទីតាំងនៅលើផែនទី ៖
 • រដ្ឋបាលស្រុកចិត្របុរី
  • អាសយដ្ឋាន ៖
   • ភូមិខ្សារ ឃុំដារ ស្រុកចិត្របុរី ខេត្តក្រចេះ
  • ទីតាំងនៅលើផែនទី ៖
  • ទំនាក់ទំនង ៖
   • នាយករដ្ឋបាល
 • រដ្ឋបាលស្រុកឆ្លូង
  • អាសយដ្ឋាន ៖
   • ភូមិ ឆ្លូង  ឃុំឆ្លូង ស្រុកឆ្លូង ខេត្តក្រចេះ
  • ទីតាំងនៅលើផែនទី ៖
  • ទំនាក់ទំនង ៖
   • អភិបាលស្រុក
    ហេង សុថា
    ០១២ ៥៥២ ៧៦៧
    H_sotha@yahoo.com
 • រដ្ឋបាលស្រុកព្រែកប្រសព្វ
  • អាសយដ្ឋាន ៖
   • ភូមិ ព្រែកប្រសព្វក្រោម ឃុំ ព្រែកប្រសព្វ ស្រុក ព្រែកប្រសព្វ ខេត្ត ក្រចេះ
  • ទីតាំងនៅលើផែនទី ៖
  • ទំនាក់ទំនង ៖
   • អភិបាលស្រុក
    លោក ហង់ ចាន់ឌី
    ០៩៧ ៨០០ ៥៦៦៦
 • រដ្ឋបាលស្រុកសំបូរ
  • អាសយដ្ឋាន ៖
   • ភូមិសំបូរ ឃុំសំបូរ ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ
  • ទីតាំងនៅលើផែនទី ៖
  • ទំនាក់ទំនង ៖
   • អភិបាលស្រុក
 • រដ្ឋបាលស្រុកស្នួល
  • អាសយដ្ឋាន ៖
   • ភូមិក្បាលស្នួល ឃុំស្នួល ស្រុកស្នួល ខេត្តក្រចេះ
  • ទីតាំងនៅលើផែនទី ៖
  • ទំនាក់ទំនង ៖
   • អភិបាលស្រុក
    លោក គង់ គឹមនី
    ០៨៨ ៨៦៩ ៦៨៨៨

អាសយដ្ឋាន: តិរិវិថីសុរាម្រិត សង្កាត់ក្រចេះ ក្រុងក្រចេះ

អ៊ីមែល : info@kratie.gov.kh

លេខទូរស័ព្ទ : (+855)

© 2021

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ

កែប្រែចុងក្រោយ : 5 ខែមុន