រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ

Kratie Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តីពី វិធានការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តក្រចេះ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គ

យោងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ទឹកទន្លេមេគង្គនៅខេត្តក្រចេះយើង នឹងហក់ឡើងបន្តិច ដូច្នេះសូមបងប្អូនយើងជ្រាបជាព័ត៌មាន និងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ។

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី គម្រោងបែងចែកដីសម្បទានសង្គមកិច្ច ក្នុងស្រុកចិត្របុរី ខេត្តក្រចេះ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស (០៧-១៣ តុលា ២០២០)

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងសត្តឃាតដ្ឋានថ្មី ក្នុងក្រុងក្រចេះ