រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ

Kratie Administration
ស្វែងរក

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ

សេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តីពី វិធានការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តក្រចេះ

ប្រកាស ស្តីពីការឈប់សម្រាកពីការងាររបស់និយោជិត នៃរោងចក្រ និងសហគ្រាស សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ទិវាជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ

 • 277
 • ដោយ Admin
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការបន្ថែមរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងអតីតយុទ្ធជន

 • 726
 • ដោយ Admin
អនុក្រឹត្យលេខ៤៧អនក្រ.បក ស្តីពីការកែប្រែនិងការដំឡើងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែចំពោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឃុំ សង្កាត់ មន្ត្រីភូមិ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

 • 1.0ពាន់
 • ដោយ Admin
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៣អនក្រ.បក ស្តីពីការកែប្រែនិងការដំឡើងប្រាក់ដំណាច់មុខងារមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល

 • 752
 • ដោយ Admin
អនុក្រឹត្យស្តីពីតួនាទី ភារកិច្ច​ និងទំនាក់ទំនងការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សា គណៈអភិបាលខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សា គណៈអភិបាលក្រុង និងក្រុមប្រឹក្សា គណៈអភិបាលស្រុក

 • 1.3ពាន់
 • ដោយ Admin
អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់ការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

 • 705
 • ដោយ Admin