រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ

Kratie Administration
ស្វែងរក

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ

នីតិវិធី នៃការផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តីពី វិធានការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តក្រចេះ

ប្រកាស ស្តីពីការឈប់សម្រាកពីការងាររបស់និយោជិត នៃរោងចក្រ និងសហគ្រាស សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ទិវាជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ

  • 871
  • ដោយ Admin
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៨ អនក្រ.បក ស្តីពីការបន្ថែមរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងអតីតយុទ្ធជន

  • 1.3ពាន់
  • ដោយ Admin
អនុក្រឹត្យលេខ៤៧អនក្រ.បក ស្តីពីការកែប្រែនិងការដំឡើងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែចំពោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឃុំ សង្កាត់ មន្ត្រីភូមិ និងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

  • 1.6ពាន់
  • ដោយ Admin
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៣អនក្រ.បក ស្តីពីការកែប្រែនិងការដំឡើងប្រាក់ដំណាច់មុខងារមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល

  • 1.3ពាន់
  • ដោយ Admin
អនុក្រឹត្យស្តីពីតួនាទី ភារកិច្ច​ និងទំនាក់ទំនងការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សា គណៈអភិបាលខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សា គណៈអភិបាលក្រុង និងក្រុមប្រឹក្សា គណៈអភិបាលស្រុក

  • 2.0ពាន់
  • ដោយ Admin